مطبوعات منعکس‌کننده دیدگاه مردم در اداره شهر

شهردار قزوین در "فروردین امروز"تاکیدکرد؛
مطبوعات منعکس‌کننده دیدگاه مردم در اداره شهر

سیاوش طاهرخانی شهردار قزوین به همراه حسین علیجانی سرپرست روابط عمومی از نشریه فروردین امروز دیدار کرد.در این دیدار سیاوش طاهرخانی از همکاری رسانه‌ها با مجموعه مدیریت شهری تشکر کرد و گفت: مطبوعات دیدگاه مردم در اداره شهر را منعکس می‌کنند.

طاهرخانی تاکیدکرد: اطلاع‌رسانی یکی از اصلی‌ترین ارکان موفقیت و پیشرفت در حوزه مدیریت شهری است و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران پرچمداران اصلی این حوزه مهم هستند.


سه شنبه 21 مرداد 1399
14:56:06