نقش حیاتی رسانه‌ها در اصلاح جامعه

استاندار قزوین در فروردین امروز تاکیدکرد؛
نقش حیاتی رسانه‌ها در اصلاح جامعه

"هدایت الله جمالی پور" استاندار قزوین و طاهرخانی شهردار قزوین از هفته نامه "فروردین امروز" به مناسبت روز خبرنگار دیدار کردند.در این دیدار استاندار قزوین بر نقش حیاتی رسانه‌ها در اصلاح جامعه تاکیدکرد و گفت: رسانه ها با جهت‌گیری مثبت و سازنده خود نقش حیاتی و اساسی در اصلاح امور و تعالی جامعه دارند.

مشروح این دیدار و گفت و گوی اختصاصی به زودی منتشر می شود.


سه شنبه 21 مرداد 1399
14:11:31