مدیریت شعب استان در فروردین امروز:

"حمید مددی" مدیر شعب بانک ملت استان قزوین به همراه معاونان خود از دفتر هفته نامه "فروردین امروز" به مناسبت روز خبرنگار دیدار کرد."حمید مددی" در این دیدار به فعالیت‌های بانک ملت در استان پرداخت و گفت: در ایام کرونا پرسنل این بانک فداکارانه با حداقل لوازم حفاظتی به ارائه خدمات به شهروندان پرداختند و در زمینه پرداخت تسهیلات آسیب‌دیدگان از بیماری کرونا؛ بانک ملت استان قزوین پیشتاز است.

در این دیدار طالمی معاون اعتبارات و کشاورز معاون برنامه ریزی سرپرستی شعب بانک ملت استان قزوین حضور داشتند.


سه شنبه 21 مرداد 1399
09:53:24