مدیران دستگاه قضایی در

مدیران دستگاه قضایی در

حجت الاسلام قدرتی رییس کل دادگستری به همراه قاسمی دادستان قزوین از دفتر هفته نامه "فروردین امروز" به مناسبت روز خبرنگار دیدار کردند.در این دیدار حجت الاسلام قدرتی رییس کل دادگستری استان قزوین بر اهمیت انتشار اخبار واقعی برای تنویر افکار عمومی تاکیدکرد.

محمد قاسمی دادستان قزوین هم نقش رسانه ها را در فرهنگ سازی و افزایش دانش قضایی مردم بسیار موثر دانست و به حمایت دستگاه قضایی از نشریات منتقد و مستقلی که منافع جامعه را ترجیح می دهند؛ تاکیدکرد.

در این دیدار خانم محافظت کار مدیر روابط عمومی اداره کل دادگستری استان قزوین هم حضور داشت.   


دوشنبه 20 مرداد 1399
10:12:28