برای پیشرفت فرهنگ نقدپذیری باید ارتقا یابد

مدیرعامل جمعیت هلال احمر در فرودین امروز؛
برای پیشرفت فرهنگ نقدپذیری باید ارتقا یابد

دکتر حسن آصفی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین به مناسبت روز خبرنگار از نشریه فروردین امروز دیدار کرد. آصفی در این دیدار بر اهمیت نگاه نقادانه مطبوعات تاکیدکرد و گفت: برای پیشرفت جامعه باید فرهنگ نقدپذیری خصوصا بین مدیران ارتقا یابد.آصفی در این دیدار، شجاعت و از خود گذشتگی خبرنگاران  و روزنامه نگاران واقعی را به عنوان موتور محرک برای پیشرفت جامعه برشمرد و تصریح کرد: مطمئنا نقد کردن هزینه‌هایی هم دارد ولی باید نقد سازنده را همه افراد جامعه از جمله صاحبان قدرت و مدیران پذیرا باشند.

در این دیدار دکتر نگار صدریا مدیر روابط عمومی و ملاحسینی کارشناس روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قزوین حضور داشتند.


دوشنبه 20 مرداد 1399
09:13:20