خبرنگاری عشق و علاقه است

فرماندار آوج در فروردین امروز:
خبرنگاری عشق و علاقه است

نصرت الله علیرضایی فرماندار آوج به مناسبت روزخبرنگار از دفتر هفته نامه "فروردین امروز" دیدار کرد.در این دیدار نصرت الله علیرضایی ضمن تبریک روز خبرنگار، فروردین امروز را یکی از بهترین نشریات مکتوب مستقل استان دانست و گفت: این روزها به دلیل شرایط بد اقتصادی و هزینه هایی که فعالیت رسانه ای دارد واقعا خبرنگاری و روزنامه نگاری یک عشق وعلاقه ذاتی است چراکه خبرنگاران اکثرا از بضاعت مالی چندانی برخوردار نیستند. باید امیدوار باشیم این قشر موثر بدون دغدغه های مالی فقط به ارتقای سطح دانش خود بپردازند.

علیرضایی افزود: رسانه ها چشم و چراغ جامعه هستند و رسانه حرفه ای و مستقل صدای مردم است و اگر بدون لکنت به انتقاد سازنده بپردازند هزینه بسیاری از تخلفات و مشکلاتی که ناشی از سوء تدبیر است را برای متخلفان افزایش می دهند و دیگر کسی جرات نمی کند به بیت المال دست اندازی کند یا به دنبال رانت‌خواری باشد.


يكشنبه 19 مرداد 1399
13:20:40