نقش مهم رسانه‌ها در ترویج رشته اسکیت

رئیس هیات اسکیت در فروردین امروز:
نقش مهم رسانه‌ها در ترویج رشته اسکیت

رئیس هیات اسکیت استان قزوین از نقش مهم رسانه ها در ترویج ورزش قهرمانی در رشته هایی مانند اسکیت خبرداد.میلادحکمی، رئیس هیات اسکیت استان قزوین به مناسبت روز خبرنگار از دفتر هفته نامه فروردین امروز دیدار و از تعامل مطلوب رسانه ها در انعکاس اخبار این هیات تشکر کرد.

حکمی در ادامه از نقش مهم رسانه ها در ترویج ورزش قهرمانی در رشته هایی مانند اسکیت خبرداد و گفت: در رشته هایی مانند اسکیت معرفی قهرمانان و انعکاس اخبار این رشته بسیار مهم و اثرگذار است و باعث تشویق خانواده ها به حضور فرزندانشان در این رشته می‌شود‌.


يكشنبه 19 مرداد 1399
10:45:12