نماینده مردم قزوین در فروردین امروز

نماینده مردم قزوین در فروردین امروز

دکتر لطف الله سیاهکلی مرادی نماینده مردم قزوین  با حضور در دفتر هفته نامه فروردین امروز روز خبرنگار را تبریک گفت و از بخش‌های مختلف نشریه بازدید کرد.دکتر سیاهکلی در رابطه با عملکرد مدیران استان و شرایط سیاسی قزوین، وضعیت صنعت و تعامل با جریانات سیاسی گفت و گوی تفصیلی انجام داد  که در شماره آتی نشریه به چاپ می رسد.


پنجشنبه 16 مرداد 1399
15:57:24