پایانی بر 28سال مدیریت

پایانی بر 28سال مدیریت

از هیچ آغاز کرد و از هیچ، آن چنان آباد کرد و مدیریت، که آنچه بر جای ماند پس از قریب سه دهه تلاش سخت‌کوشانه و همت دلسورانه، که نه فقط مایه غرور است و مباهات، که در عرصه رقابت با دانشگاه‌های هم‌سطح جهان، ممتاز است و شاخص.


 آنچه اینک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین دارد، مدیون مدیریت خلاقانه و پشتکار مدبرانه دکتر مرتضی موسی‌خانی است. مدیری که پس از 28سال مدیریت، با یک کاغذ کنار گذاشته شد؛ همانگونه که در نخستین سال دهه هفتاد با کاغذی از دکتر جاسبی نخستین رییس دانشگاه آزاد اسلامی، مامور ایجاد و راه‌اندازی دانشگاه آزاد در قزوین شد و امروز نزدیک به سه دهه پس از آن کاغذ، این دانشگاه، مطرح‌ترین واحد دانشگاه آزاد در کشور است؛ دانشگاهی که از هیات علمی نامداری برخوردار است که در زمره بهترین اساتید دانشگاه‌های ایران محسوب می‌شوند. همچنان که امروز این دانشگاه به قلب تپنده رباتیک ایران تبدیل شده و بارها پرچم ایران با پیروزی تیم رباتیک آن، بر فراز پرچم کشورهای بزرگ به اهتزاز درآمده است. قدر فرزندان قزوین را بدانیم و برای حذف آنان نکوشیم.


يكشنبه 29 تير 1399
05:39:07