بیکاری، بحران ِعمومی

مشاغلی که بر اثر شیوع کرونا از دست رفت
بیکاری، بحران ِعمومی

شیوع ویروس کرونا و به بحران افتادن هزاران کسب‌ و کار کوچک و بزرگ و همچنین واحدهای تولیدی، موجی از دست رفتن مشاغل مختلف و بیکاری را در کشور ایجاد کرد.


. وضعیتی که سبب آن شد تا دولت از فشار ناشی از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنفی بکاهد؛ شاید اینگونه روند روبه رشد حذف فرصت‌های شغلی کاسته شده و با گردش چرخ فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی، از فشارهای ناشی از بحران پدید آمده در نتیجه همه‌گیری بیماری کرونا کاسته شود.
آمار دقیقی از مشاغل از دست رفته در استان قزوین در چند ماهه گذشته در پی شیوع کرونا در دست نیست، اما آنگونه که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می‌گوید: «از ابتدای وقوع بحران کرونا تاکنون، 12هزار و 77کارگر قزوینی در سامانه هوشمند بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند.»
رضا گروسی می‌افزاید: «از این تعداد پرداخت بیمه بیکاری به 8هزار و 566کارگر تایید و پذیرفته شد که 5هزار و 44نفر از این افراد کارگرانی بودند که به خاطر تبعات ناشی از بیماری کرونا بیکار شده‌اند.» او در عین حال اضافه می‌کند: «البته این آمار شامل کارگرانی می‌شود که کد بیمه‌ای دارند و به صورت رسمی در کارگاه‌هایی مشغول به کار بودند که بیمه آنها را پرداخت می‌کردند.»
با آنچه این مسئول اشاره می‌کند، مشخص است که کارگران روزمزد و یا مشاغلی که کارفرما بیمه کارگران خود را پرداخت نکرده و این افراد به صورت غیررسمی در این مشاغل مشغول به کار بوده‌اند، در زمره افراد مشمول دریافت بیمه بیکاری نیستند. آماری که کارشناسان معتقدند بین دو تا چهار برابر آمار رسمی اعلام شده بوده و کارگران بیکار شده و یا مشاغل از دست رفته به ویژه در بخش خدمات و  ساختمان در استان در این مدت بین 22 تا 25هزار مورد برآورد می‌شود.
این آمار تنها مشاغل از دست رفته در نتیجه همه‌گیری ویروس کرونا در استان را شامل می‌شود و به بیکارشدگان در حوزه‌های دیگر اشاره ندارد. این در حالیست که به گفته مدیرکل کار، «سال گذشته حدود پنج هزار کارگر در واحدهای بحرانی و نیمه تعطیل قزوین بیکار شده‌اند.»
گروسی ادامه می‌دهد: «بررسی این آمارها و وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی استان عمق ماجرا را در حوزه کرونا به تصویر می‌کشد و امکان تصمیم‌گیری منطقی برای حمایت از فعالان اقتصادی و کارگران واحدهای تولیدی را فراهم می‌کند.»
او خاطرنشان می‌کند: «اگر مسئولان همراهی مناسبی با این واحدها نداشته باشند در آینده نزدیک با بحران‌ها و مشکلات کارگری گسترده‌ای در استان مواجه می‌شوند که مدیریت آن قطعا بسیار دشوارتر خواهد بود.»
در این میان اما، سرنوشت کارگران بیکارشده در نتیجه شیوع بیماری کرونا که کارفرمایان آنها یا خودشان از پرداخت بیمه خودداری کرده بودند، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین در این باره تاکید می‌کند: تاکنون ۳هزار و 511کارگر قزوینی شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری را به دلیل پرداخت نکردن حق بیمه ندارند. «عیدعلی کریمی» اضافه می‌کند: «از ابتدای شیوع کرونا تا روزهای پایانی اردیبهشت، کارگران برخی مشاغل به ویژه واحدهای تولیدی که تعدادشان کم هم نیست، حتی یک ریال درآمد نیز نداشتند.»
او تصریح می‌کند: «گرچه برخی از واحدهای تولیدی فعالیت خود را از سر گرفتند، اما وضعیت کارگران بیکارشده‌ای که بیمه پرداخت نکرده بودند، بحرانی است و کمک‌های دولت هم شامل آنها نشده است.»
به نظر می‌رسد دولت باید تدبیری اساسی برای گسترش چتر بیمه بیکاری بر سر تمام کسانی که در نتیجه همه‌گیری کرونا شغل خود را از دست داده‌اند، بیندیشد که در غیر این صورت، معیشت، زندگی و خانواده حدود دو سوم بیکارشدگان در استان دچار بحرانی جدی می‌شود.

يكشنبه 29 تير 1399
05:36:13