اعتراض اصلاح‌طلبان به علی اوسط

اعتراض اصلاح‌طلبان به علی اوسط
علی اوسط هاشمی یکی از گزینه‌های استانداری قزوین، چندی پیش با تعدادی از سیاسیون طرفدار یک نماینده، نشستی در قزوین برگزار کرد 

که این نشست با اعتراض شدید اصلاح‌طلبان استان مواجه شد، به طوری که هاشمی مجبور به توضیح در این رابطه شد. 

جمعه 5 مهر 1392
23:00:31