رجب رحمانی شیخ الوکلا

رجب رحمانی شیخ الوکلا

رجب رحمانی را به مصداق آنکه برای ششمین دوره به عنوان نماینده مردم تاکستان پای در صحن پارلمان گذاشته، باید «شیخ الوکلا» نامید.


 عنوانی که البته نه فقط در جمع نمایندگان استان در مجلس یازدهم صادق است که او در این دوره، در زمره چهار نماینده‌ای است که پیشینه پنج بار یا بیشتر حضور در پارلمان را دارند. با این همه، این چهره پس از بیست سال حضور در مجلس، همچنان دغدغه‌های منطقه‌ای خود را حفظ کرده است؛ آب مورد نیاز کشاورزان و باغداران تاکستانی، عبور خط آهن از دل بافت مسکونی شهری، مشکل عدم وجود صنایع تبدیلی در استان و موضوع کشمش و قیمت آن و صادرات این محصول، از جمله مسائلی است که در طول این سالها، مورد توجه و پیگیری «مهندس رجب» بوده است. فارغ از اینکه، پیگیری او و دیگر نمایندگان تاکستان در ادوار مختلف چه نتیجه‌ای در برداشته، اما استواریش بر پیگیری مسائل خاص منطقه‌ای در همه این سال‌ها قابل توجه است. با این همه، به نظر می‌رسد رحمانی در این دوره ترجیح داده به جای ورود به مناقشات سیاسی، بیشتر به پیگیری دغدغه‌هایش متمرکز شود.


شنبه 14 تير 1399
08:45:26