تغییر در ریاست دانشگاه

تغییر در ریاست دانشگاه
با برکناری دانشجو از ریاست دانشگاه آزاد زمزمه‌های برکناری رئیس با سابقه دانشگاه... شنیده می‌شود.
 این مدیر قدیمی در نامه‌ای که به دست یاسر هاشمی رسیده حمایت جانانه‌ای از دانشجو کرده بود وحتی چندی پیش عکس آیت‌الله هاشمی و جاسبی را از اتاقش خارج کرده بود.   


جمعه 5 مهر 1392
22:58:30