استاندار و چهارده ماه پر تنش

استاندار و چهارده ماه پر تنش

روزی که هدایت‌اله جمالی‌پور ردای استانداری قزوین را به تن کرد، شاید در مخیله‌اش هم نمی‌گنجید که کمتر از شش ماه بعد از این انتصاب، در نتیجه انتخابات یازدهمین دوره مجلس، ترکیب سیاسی استان دستخوش تغییر شده و او مجبور باشد.


در چهارده ماه باقیمانده از عمر دولت روحانی با چهار نماینده‌ اصولگرا کار کند. نمایندگانی که این روزها از شتاب گرفتن تغییرات مدیریتی او، که به نظر می‌رسد برای انتصاب چهره‌های نزدیک به استاندار آن هم در آستانه آغاز به کار مجلس یازدهم صورت گرفته، دچار نگرانی شده و خواستار توقف این جابجایی‌ها شده‌اند. استاندار اینک با دو چالش عمده روبروست؛ اول اینکه، ناچار است به فشارهای آشکار و پنهان نمایندگان اصولگرا برای انجام برخی تغییرات مدیریتی در استان تن در دهد که تغییر قریب‌الوقوع سه تن از فرمانداران از جمله آنهاست و دوم، ترمز انتصابات مدنظر خود را در سازمان جهادکشاورزی، اداره کل کتابخانه‌ها و شرکت شهرکهای صنعتی بکشد و راهی برای تعامل با نمایندگان استان بیابد. جمالی پور در یکسال آینده با دوره‌ای پرتنش مواجه است که ابعاد آن روز به روز آشکارتر خواهد شد.

پنجشنبه 8 خرداد 1399
09:36:02