محمدی؛ هشت سال میانه‌روی

محمدی؛ هشت سال میانه‌روی

داوود محمدی، با پایان گرفتن 8سال نمایندگی مردم قزوین، البرز و آبیک در دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه بازمی‌گردد؛ هر چند گفته می‌شود که ممکن است مسئولیت سازمان کل تعزیرات حکومتی یا معاونت سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده بگیرد.


صرف‌نظر از اینکه، محمدی از این پس در چه مسئولیتی ادامه خدمت دهد، او در دو دوره نمایندگی مجلس، بیش از هر نکته‌ای، اعتدال‌گرا و میانه‌رو بود. گرچه گرایش‌های چپ‌گرایانه او را در دهه هشتاد نمی‌توان از نظر دور داشت، اما این نماینده پیشین مجلس در هشت سال گذشته، نه به سمت چپ غلتید و نه در دامان راست افتاد. او کوشید با مشی استقلال‌گرایانه خود در حوزه سیاست، فارغ از جنجال اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی، در پی ایفای مسئولیت نمایندگی مردم باشد و انصافا در این جهت، آنچه در توان داشت به کار برد. محمدی چه در قوه قضاییه و سازمان بازرسی و چه در مجلس کوشید خودش باشد و همین مساله، از او چهره‌ای مقبول در نزد مردم ساخت؛ هر چند با رای همین مردم از مجلس یازدهم باز ماند.


پنجشنبه 8 خرداد 1399
09:34:15