حل مشکلات محمدیه و ناحیه شهری مهرگان

شهردار جدید محمدیه اولویت هارا مشخص کرد؛
حل مشکلات محمدیه و ناحیه شهری مهرگان

رحیم لو گفت :تکمیل طرح های نیمه تمام و رفع مشکلات شهری در محمدیه و ناحیه شهری مهرگان را در اولویت برنامه‌ها قرار می دهیم.


به گزارش فروردین امروز؛ یحیی رحیم لو، شهردار جدید محمدیه در مراسم معارفه اش راًس های فعالیت کاری شهرداری را مشخص کرد و گفت:  با همدلی و اتحاد برای رضایتمندی مردم و رضای خدا حرکت خواهیم کرد و مهمترین اولویت ما تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و بهره مندی شهروندان از آنها است.
او تصریح کرد :توجه به امور فرهنگی از دیگر اولویت‌های دوره جدید مدیریت خواهد بود تا شهروندان با آرامش بیشتری در این شهر زندگی کرده و از مسائل فرهنگی آن برخوردار شوند .
رحیم لو همچنین حفظ حرمت و تکریم ارباب رجوع و نیروهای شهرداری را مهم دانست و افزود: تعامل با مدیران دستگاه‌های اجرایی، ارتباط نزدیک با مردم، حل مشکلات و رسیدگی به نیازهای عمومی در دستور کار قرار می گیرد.
شهردار جدید محمدیه با بیان اینکه همه باید برای توسعه شهر محمدیه تلاش کنیم اظهار کر د: با همدلی و اتحاد و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های شهرر تلاش خواهیم کرد اقدامات خوبی برای رفاه شهروندان و زندگی بهتر آنها در شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان صورت گیرد .
شهردار جدید محمدیه پیش از این فعالیت در شهرداری محمودآباد، ریاست شورای شهر اقبالیه، مدیریت پسماند شهرداری و فعالیت شرکت شهر صنعتی البرز را در پرونده کاری خود دارد.

چهارشنبه 3 ارديبهشت 1399
09:05:55