ظریف، ترکمانچای و قزوین!

ظریف، ترکمانچای و قزوین!

«قرارداد ترکمانچای به عنوان یک قرارداد ننگین شناخته می‌شود، بدون اینکه به این مساله توجه شود که [در مذاکرات پس از شکست ایران در نبرد با روسیه تزاری] دیپلمات‌ها به جای اینکه مرز کشور در قزوین تعریف شود، آن را به رود ارس رسانده‌اند.


. قدرت نظامی، قدرتی بود که بر میدان حکومت می‌کرد و در میدان دیپلماسی دست دیپلمات‌ها را می‌بست، اما آن دیپلماتی که توانست از ارتش شکست خورده [ایران] در کناره قزوین، مرز کشور را در ارس بنا کند، تلاشی کرد برای اینکه قدرت [دشمن] را قدری تعدیل کند.» آنچه آمد، فرازی از سخنان وزیر خارجه در آیین گشایش انجمن علمی دیپلماسی ایران بود که در بررسی دیپلماسی از گذشته تا امروز عنوان شد. محمدجواد ظریف با بیان اینکه، دیپلماسی مورد بی‌توجهی و ظلم قرار گرفته است، افزود: «کدام جنگ بدون مذاکره پایان یافته است؟ در واقع آنچه که در صحنه میدان عملی می‌شد، دیپلمات‌ها بنا به ظرفیت و توانمندی‌شان، همان را به زبانی دیگر تبدیل به واقعیت می‌کردند. گرچه در بسیاری از شرایط دیپلمات‌ها می‌توانستند یک شکست تمام را به کمتر از شکست تبدیل کنند.»

پنجشنبه 1 اسفند 1398
07:22:00