از شمار دو چشم یک تن کم

از شمار دو چشم یک تن کم

جان شیفته و روح بلند دکتر احسان اشراقی «چهره ماندگار گستره تاریخ و فرهنگ ایران زمین، تنگنای تن را فروگذاشت و به سوی اشراق‌های مینوی و نورهای جاودانی پر کشید.»


ی گمان پیام تسلیت محمدعلی حضرتی، به روشنی بیانگر جایگاه رفیع شخصیتی است که هفت دهه برای اعتلای فرهنگ و تاریخ ایران زمین کوشید: «شخصیت والای فرهنگی اشراقی که در خاندانی اصیل پرورش یافته بود منشاء خدمات علمی بی‌نظیری به ایران و زادگاهش قزوین شد که نام او را در امتداد نام فرهیختگان برخاسته از سرزمین مینودری همچون: رافعی، مستوفی، زاکانی، میرعماد، شرف جهان، وحید، دهخدا، عارف، اشرف‌الدین نسیم شمال، دبیر سیاقی و... قرار می‌دهد و موجب مباهات و نازش جوانان و شهروندان این دیار است. زیست ساده و صمیمی اشراقی که تا واپسین نفس‌هایش سرشار از شور معلمی، مهر پدری و تربیت مبتنی بر خردورزی و دانشوری بود انبوهی از استادان و آموزگاران را پرورد و آثار قلمی وی که تا همیشه راهگشای جویندگان تاریخ و فرهنگ است؛ از اشراقی چهره‌ای یگانه و کم مانند به یادگار گذاشت».


شنبه 5 بهمن 1398
10:25:32