قزوین در میانه هرم کشوری کودکان کار

قزوین در میانه هرم کشوری کودکان کار

مهر- رییس کمیسیون فرهنگی پارلمان محلی قزوین با اشاره به وضعیت پدیده کودکان کار گفت: قزوین از این نظر در میانه هرم کشوری قرار دارد و وضعیت کودکان کار در استان حاد و بحرانی نیست.


مهدیه قافله‌باشی افزود: در شهری مانند تبریز که شهر بدون متکدی معرفی می‌شود استفاده از توان خیّرین مانند خیّرین بازاری علت اصلی رسیدن به این عنوان است. وی اضافه کرد: برای ساماندهی کودکان کار نیز می‌توان از ظرفیت خیّرین بازاری بهره گرفت؛ به طوری که این کودکان پس از جمع‌آوری به بازاریان سپرده شوند تا در ازای دریافت دستمزد مناسب کار کنند. این مسئول، استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی برای بهبود وضعیت کودکان کار را مورد توجه قرار داد و بر مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها در قبال این کودکان تاکید کرد.


سه شنبه 3 دي 1398
10:39:40