نمایندگان منتخب باید درد ملت را بفهمند

امام جمعه قزوین:
نمایندگان منتخب باید درد ملت را بفهمند

فروردین امروز- امام جمعه قزوین تاکید کرد: دشمن همیشه در حال دشمنی علیه ملت ایران و انقلاب است، باید برای توطئه‌های بعدی دشمن آماده بوده و مراقب تبلیغات دروغین و شیطنت‌های دشمن باشیم.


باید مجلسی قدرتمند و بابصیرت داشته باشیم، افزود: همه باید دقت کرده و نمایندگانی را به مجلس آینده بفرستیم که با مردم زندگی می‌کنند و درد ملت را می‌فهمند؛ نمایندگانی که به قول شهید بهشتی، قصه گرسنگی مردم را فقط در کتاب‌ها نخوانده و آن را از نزدیک درک کرده اند. وی اضافه کرد: نمایندگانی را باید انتخاب کنیم که زمستان را پشت پنجره کاخ‌های خود تماشا نمی‌کنند و سرما و گرما و گرفتاری مردم را از نزدیک درک کرده‌اند.


سه شنبه 3 دي 1398
08:44:49