مهرام استعفا یا برکناری!

مهرام استعفا یا برکناری!

استعفای ناگهانی منوچهر مهرام از ریاست دانشگاه علوم پزشکی قزوین، بیش از آنکه در محافل سیاسی و رسانه‌ای استان به عنوان «کنار رفتن خود خواسته» تعبیر شود، «برکناری با تحمیل استعفا» تلقی شد.


حضور پنج ساله مهرام در این مسئولیت مهم گرچه با برخی تحولات مثبت همراه بود، اما همواره نوع مدیریت او مانع حل و فصل قطعی مشکلات این حوزه گردید. بیمارستان ولی عصر آبیک، بیمارستان رحیمیان الوند و همچنین پروژه بر زمین مانده بیمارستان ۱۶۶تختخوابی محمدیه، نمونه‌هایی از این مشکلات است. البته مشکلات دانشگاه علوم پزشکی منحصر به این موارد نبود، اما مهرام می‌توانست در تعامل بیشتر با مدیریت ارشد استان و نمایندگان مردم در مجلس و سعه صدر افزون‌تر در برخورد با مسائل؛ چالش‌های متعدد حوزه «بهداشت و درمان» استان را از پیش رو بردارد؛ اقدامی که یا خواست و نشد و یا نتوانست و سرانجام به استعفا انجامید. گرچه او در یادداشتی، ماندن در پست ریاست را با آنچه که «مانع تراشی‌ها و حواشی ایجاد شده توسط برخی سیاست‌بازان» خواند، خیانت تفسیر کرد!


سه شنبه 3 دي 1398
08:43:07