138فقره فرار مالیاتی در قزوین شناسایی شد

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین:
138فقره فرار مالیاتی در قزوین شناسایی شد

پورامیدی اعلام کرد: تعداد 138فقره فرار مالیاتی در استان قزوین شناسایی شده که 13میلیارد تومان اصل و 10میلیارد تومان جریمه آن است.به گزارش خبرنگار فروردین امروز؛ مصطفی پورامیدی مدیرکل امور مالیاتی استان در اولین جلسه کارگروه ویژه فرار مالیاتی با اشاره به مصوبات کمیته حفظ حقوق بیت المال بر تشکیل دادسرای ویژه مالیاتی تاکید کرد و گفت: در دادسرای ویژه تخلفات مالیاتی با سرعت بیشتری مسائل مالیاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پورامیدی جلوگیری از فرار مالیاتی را یکی از راه‌های رفع تنگنا‌های مالی کشور دانست و افزود: امروز موضوع فرار مالیاتی از مطالبات مردمی است و بسیاری مطرح می کنند چرا از افراد متمول مالیات گرفته نمی شود ولی افراد کم درآمد قانونمند هستند.

وی در خصوص شناسایی فرار مالیاتی با استفاده از اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی مشکوک اظهار داشت: در حال حاضر کارگروه ویژه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک با حضور همکاران متخصص و فنی اداره کل با جدیت فعالیت می‌کند و پیگیری‌های لازم تا زمان قطعیت و وصول مالیات انجام می‌پذیرد.

وی اظهارداشت: در حمایت از تولید تعداد 10هزار و 344فقره بخشودگی جرایم انجام شده و در این رستا بالغ بر 353میلیارد تومان از جرایم مودیان مورد بخشودگی قرار گرفت.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین افزود: در استان قزوین تعداد 138فقره فرار مالیاتی شناسایی شده که 13میلیارد تومان اصل و 10میلیارد تومان جریمه آن است .

پور امیدی تصریح کرد: ما هرگز دنبال فشار مالیاتی به افراد قانونمند نیستیم بلکه تلاش می کنیم با شناسایی منابع جدید مالیاتی به اقتصاد، اشتغال و تولید و اداره کشور کمک کنیم.


شنبه 23 آذر 1398
08:20:09