خروج صنعت استان از وضعیت رکود

رییس سازمان صمت قزوین خبرداد:
خروج صنعت استان از وضعیت رکود

فروردین امروز- رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از خارج شدن صنعت قزوین از حالت رکود خبرداد.


سعید نبیل گفت: با توجه به سرمایه‌گذاری‌های جذب شده در استان، تقاضاهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و طرح‌های توسعه واحدهای فعال می‌توان اذعان کرد که صنعت استان از فضای رکود خارج شده است. وی با اشاره به تعطیلی تعدادی از واحدهای افزود: این واحدهای تولیدی یا دارای فناوری فرسوده یا مدیران فاقد انگیزه برای ادامه کار هستند که با رایزنی صورت گرفته به دنبال نوسازی تجهیزات این کارخانجات و جایگزینی سرمایه‌گذاران جدید در آنها هستیم. این مسئول، احیای واحدهای تولیدی و حفظ وضع موجود را نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی ذکر کرد.


يكشنبه 3 آذر 1398
10:03:32