سالار قاسمی و عزم انتخابات

سالار قاسمی و عزم انتخابات

سالار قاسمی، چهره ناشناخته ای در قزوین نیست؛ مدیرکل سابق آموزش و پرورش استان که اینک عهده دار همین سمت در استان البرز است.


فعال سیاسی با گرایش اصلاح طلبی که در سال های گذشته دبیری حزب کارگزاران سازندگی در استان را بر عهده داشته، گرچه در این سالها بیشتر به حزب اعتدال و توسعه نزدیک شده است. قاسمی، یکی از معدود اصلاح طلبان استان است که در میان سکوت و سکون انتخاباتی این جریان سیاسی، از مدتی قبل عزم خود را برای حضور در عرصه رقابت های انتخاباتی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک جزم کرده است؛ شاید به همین خاطر است که حضورش در استان بیشتر شده و اخبار فعالیت هایش نیز در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی پر رنگ تر شده است. این فعال سیاسی اخیرا در واکنش به انتقاد یکی از نمایندگان استان در مجلس نسبت به انتصابات غیر بومی استاندار گفته است: «با فضاسازی ها مانع کار مدیران بومی می شویم، اما داد ِاستفاده از مدیر بومی سر می دهیم.»   

يكشنبه 3 آذر 1398
09:27:56