حقوق زنان و پیگیری فتنه براندازی نظام

حقوق زنان و پیگیری فتنه براندازی نظام

ک فعال سیاسی اصولگرا که در دوره استاندار پیشین، «مشاور استاندار در امور مبارزه با مواد مخدر» بود، دفاع برخی بانوان مسئول از حقوق زن و خانواده را ظاهری خوانده و آن را پیگیری فتنه براندازی نظام عنوان کرد! طاهره‌بیگم سیدی در گفت و گو با «فارس» گفته است:


«چیزی‌که امروز ما از زنان فعال در دولت و مسوولان مشاهده می‌کنیم تنها ادعای دفاع از حقوق زن و خانواده است، این در حالی است که هیچ‌کدام از مسائلی که مدنظر قرار می‌دهند جزو اولویت‌های اکثر بانوان جامعه نیستند.» وی افزوده است: بحث ازدواج [دختران] زیر 15سال، چند درصد مشکل بانوان ماست؟ اگر این مساله را ردیابی کنیم به سند 2030 بازمی‌گردد، یا رفتن بانوان به استادیوم، خواسته چند درصد بانوان است؟ او اضافه کرده است: «دفاع ظاهری برخی بانوان مسئول از حقوق زن و خانواده باعث شده بسیاری از مطالبات واقعی زنان و دغدغه‌های اصیل آنان به مسلخ برده شود.»


سه شنبه 16 مهر 1398
10:56:18