آمار صادرات قزوین زیبنده استان نیست

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
آمار صادرات قزوین زیبنده استان نیست

فروردین امروز- وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: آمارهای ارائه شده در حوزه صادرات قزوین‌، رقم‌های اندکی هستند و این آمار زیبنده این استان نیست.


رضا رحمانی در جریان سفر به استان افزود: از قزوین ‌انتظار بیشتری داریم که در صادرات فعال‌تر باشد، در شرایطی که مازاد تولید صنعتی داریم باید به جای صادرات مواد‌غذایی که نیازهای اصلی و روزمره مردم است محصولاتی مانند کاشی و سرامیک را صادر کنیم. وی اضافه کرد: با توجه به تولید سالانه، ‌380میلیون مترمربع کاشی و سرامیک در کشور و اینکه، میزان مصرف داخل نیز 220میلیون مترمربع است و اگر سالانه تنها ‌10میلیون متر صادرات این نوع محصول را به پاکستان داشته باشیم، «آپادانا سرام» احیا می‌شود.


سه شنبه 16 مهر 1398
09:52:49