جوان کوشای گذشته

جوان کوشای گذشته
 مرحوم دهخدا پیش بینی کرده بوده از کسی که با عنوان «این جوان کوشا» نام می‌برده بعدها پله‌های موفقیت را یکی یکی طی می‌کند و یکی از مفاخر نه قزوین، که کشور می شود.
 سیدمحمددبیرسیاقی  زاده محله «گلبنا»ی قزوین در رشته زبان و ادبیات فارسی تحصیل کرد؛ اما مشاغل مختلفی چون ریاست دفتر اداره کل مالیات های مستقیم ، عضو کمیسیون های مالیاتی و ریاست مالیه ی تهران و ریاست اداره ی قوانین و عضویت شورای عالی مالیاتی داشته است.  او  به مدت 9 سال در تالیف لغت نامه «دهخدا» با مرحوم دهخدا همکاری داشت و از آن پس تا سال 1359 که تالیف لغتنامه پایان یافت بنا به وصیت علامه دهخدا در کنار معین و سید جعفر شهیدی به بررسی و تالیف لغتنامه پرداخت و در این مدت سرگرم تالیف لغتنامه ای با دیگر همکاران بود  که تاکنون یازده جزء آن تالیف و طبع نشر شده است.  اکنون94 سال از عمر این چهره ماندگار کشور می‌گذرد؛ اما همچنان بر افتخارات او افزوده می‎شود تا آنجا که خبر می‌رسد،سازمان اسکان حقوق بشر از «جوان کوشا»‌ی گذشته تقدیر کرده است.

سه شنبه 19 شهريور 1392
19:59:17

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: