افتخاری دیگر برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین؛

افتخاری دیگر برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین؛

"ساعد معارفی" عضو شورای سیاستگذاری روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور شدطی حکمی از سوی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور؛ ساعد معارفی عضو شورای سیاستگذاری روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور شد.

به گزارش فروردین امروز؛ طی حکمی از سوی فرج اله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور؛ ساعد معارفی به عنوان عضو شورای سیاستگذاری روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب شد.

در این حکم آماده است:

جناب آقای معارفی

با سلام و تحیات

با عنایت به اهمیت پیگیری امور مربوط به روابط عمومی استان‌ها و نیل به اهداف ترسیم شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بر اساس این حکم جنابعالی به مدت یکسال دیگر به عنوان عضو شورای سیاستگذاری روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور منصوب می‌گردید.

امیدوارم در سایه ذات باری تعالی با برخورداری از تجارب خود و همکاران و استفاده از توانایی کارشناسان روابط عمومی موفق و موید باشید.

                                                                                              فرج اله رجبی

                                                                               رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان


چهارشنبه 27 شهريور 1398
05:58:02