مردم در دموکراسی مشارکتی حضور مستمر دارند

مردم در دموکراسی مشارکتی حضور مستمر دارند

عبدالمحمد زاهدی، استاندار گفت: در یک نظام مردم سالار مشارکت مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیری مهم است و امروز دموکراسی مشارکتی مطرح است و مردم باید به صورت مداوم در امور مشارکت مستمر داشته باشند.او بیان کرد: البته با ساز و کار فعلی این امکان نیست که مشارکت مستمر صورت گیرد اما در آینده هر فردی در خانه خود اظهارنظر خواهد کرد. استاندار قزوین یادآور شد: احزاب، سمن‌ها و رسانه‌ها نمایندگان افکار عمومی هستند و هر چقدر تعداد آنها بیشتر و کیفیت آنها بالاتر برود می‌توان افکار عمومی را مدیریت کرد. زاهدی اظهار کرد: نظام اسلامی باید به سمت تقویت رسانه‌ها و سمن‌ها پیش برود.


سه شنبه 8 مرداد 1398
06:47:19