کاهش قیمت کالاها محسوس نیست

کاهش قیمت کالاها محسوس نیست

منوچهر حبیبی، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قزوین گفت: نظارت بر روند نوسانات قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تشدید می‌شود.اواظهار کرد: ذخیره‌سازی نهاده‌ها و برخی اقلام مورد نیاز مردم باید ادامه داشته‌باشد تا کمبودی در بازار احساس نشود.
 او پایش قیمت‌ها و رصد نوسانات قیمت کالاها را ضروری دانست و تاکید کرد: باوجود کاهش برخی کالاها که باید تأثیر آن در بازار نیز مشهود باشد ولی این مساله بصورت محسوس برای مردم اتفاق نیفتاده است. حبیبی اضافه کرد: طی سه ماه اخیر دام زنده روند کاهشی داشته و انتظار می‌رود این روند در بازار نیز اتفاق بیفتد و مسئولان بازرسی و نظارتی باید این مساله را بررسی کنند.


سه شنبه 8 مرداد 1398
06:32:22