محمدی ماندگار

محمدی ماندگار

 داود محمدی، در سال پایانی مجلس، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ماند. محمدی اکنون چهار سال است که این سمت را دارد. از این کمیسیون به عنوان کلیدی‌ترین کمیسیون مجلس نام می‌برند.


رسیدگی به طرز کار مجلس، قوه مجریه، قوه قضائیه و مسئولان آن‌ها؛ مطلع کردن عموم مردم در مواردی که موضوع مربوط به عموم باشد؛ اعلام تخلف مسئولان به مراجع قضایی برای رسیدگی خارج از نوبت و انجام بازرسی از سازمان بازرسی کل کشور از مهمترین وظایف کمیسیون اصل 90 مجلس است. البته پیش از این، فرهاد تجری، به عنوان گزینه هیات رئیسه برای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ به صحن مجلس معرفی شده‌بود که موفق نشد، اما همین نام برای  حامیان یکی از کاندیداهای ناکام دوره گذشته مجلس هم مسرور کننده‌بود که همچنان در تلاش برای ورود به این دوره است.

دوشنبه 7 مرداد 1398
06:45:45