۳۰ درصد پست‌های مدیریتی به زنان سپرده می‌شود

۳۰ درصد پست‌های مدیریتی به زنان سپرده می‌شود

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در قزوین گفت: براساس سیاست‌های اتخاذ شده برای افزایش مشارکت زنان باید تا پایان دولت دوازدهم حداقل ۳۰درصد از پست‌های مدیریتی کشور در اختیار زنان شایسته و توانمند قرار گیرد.او بیان کرد: در حال حاضر ۴۱ درصد دولت را زنان تشکیل می‌دهند و رشد انتصاب‌های بانوان در استان‌ها ۱۷.۵ درصد بوده است که باید به ۳۰ درصد برسد. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اظهار کرد: قرار است گزارشی از وضعیت انتصاب زنان در دولت و وزارتخانه‌ها تهیه شود تا ببینیم در سپردن مسئولیت به زنان در چه شرایطی قرار داریم و نقاط ضعف و قوت را شناسایی کنیم.

دوشنبه 7 مرداد 1398
05:56:56