مشارکت‌های مردمی، آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد

مشارکت‌های مردمی، آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد

منوچهر حبیبی، معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین گفت: مشارکت‌های مردمی درمبارزه با مواد مخدر زمینه ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی است.او افزود: سازمان‌های مردم نهاد در مهار آسیب های اجتماعی سازمان های مردم نهاد باید پیشتاز باشند.
حبیبی، در ادامه استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد را در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر مهم برشمرد و گفت:  باید با برنامه‌ریزی منسجم از ظرفیت‌‌های مطلوب سازمان‌های مردم نهاد در برای گسترش فرهنگ مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر و افزایش سطح آگاهی افراد جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان استفاده بهینه کرد. معاون سیاسی تاکید کرد: دستگاه‌های فرهنگی باید برنامه‌ریزی‌های لازم برای پیشگیری از مبارزه با مواد مخدر را در دستور کار خود قرار دهند.


سه شنبه 11 تير 1398
08:18:21