برخی مدیران شهری به دغدغه‌های شهروندان توجه نمی کنند

برخی مدیران شهری به دغدغه‌های شهروندان توجه نمی کنند

مهدی عبدالرزاقی، نایب رییس شورای شهر در جلسه علنی شورای شهر با بیان اینکه اعضای شورا نمایندگان و رابط مردم با مدیران شهری هستند، تاکید کرد: متاسفانه برخی مدیران شهری نسبت به دغدغه‌ها و مشکلات شهروندان بی‌توجه هستند، حتی کار ارباب رجوع را حل نمی‌کنند. او در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر این نکته که در اجرای طرح‌های ترافیکی باید به سرمایه‌های مردم هم توجه شود، افزود:  اجرای پل سرداران باعث بن بست خیابان دانشگاه شد که تعداد زیادی خانوار در آن ساکن هستند و برای کسبه آن مشکلات زیادی ایجاد کرد که کار درستی نبود. او تصریح کرد: در حال حاضر که قرار است خیابان سعدی یکطرفه شود نیزمی‌ بایست کارشناسی شده تا مشکلی  مشابه خیابان دانشگاه ایجاد نشود.


سه شنبه 11 تير 1398
07:50:35