موکب‌ها از موازی کاری پرهیز کنند

موکب‌ها از موازی کاری پرهیز کنند

 عبدالمحمد زاهدی،استاندار قزوین گفت: ورود و خروج زائران ایرانی در اربعین حسینی باید تنها از مبادی قانونی انجام شود.او ضمن توصیه به موکب‌ها برای اجتناب از موازی کاری و تداخل در کار یکدیگر، اظهارکرد: ستاد اربعین حسینی تنها هماهنگ کننده موکب‌ها بوده و در این راه تمامی دستگاه‌ها و حتی کمک‌های مردمی نیز همسو با این مساله باید حرکت کنند.
استاندار قزوین اضافه کرد: با توجه به اینکه مسئولیت ایجاد امنیت برای موکب‌های برپا شده با دولت عراق است به همین لحاظ مدیران موکب‌ها باید در مکان هایی که از قبل برای آنان درنظر گرفته شده خدمات ارائه دهند.


دوشنبه 10 تير 1398
09:32:43