توسعه کتابخانه‌ها اولویت‌های مدیریت شهری باشد

توسعه کتابخانه‌ها اولویت‌های مدیریت شهری باشد

مصطفی صالحی، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت: توسعه کتابخانه‌های عمومی و گسترش محیط‌های فرهنگی باید همواره از اولویت های مدیران حوزه مدیریت شهری باشد.


 او افزود: براساس قانون، نیم درصد درآمد شهرداری ها به اداره و توسعه کتابخانه ها در شهرها اختصاص دارد که البته کمک شهرداری های استان در این زمینه خیلی بیشتر بوده‌است. مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین، با ارائه گزارش عملکرد شهرداری ها در زمینه کتابخانه ها و کارهای فرهنگی،اظهار کرد: شهرداری های استان با توجه به مضایق مالی که سال گذشته داشتند با این حال در زمینه های فرهنگی بسیار فعال هستند و پیگیر ادامه این روند در مجموعه مدیریت شهری در استان هستیم./ ایرنا

شنبه 4 خرداد 1398
06:17:35