اهلیت سرمایه‌گذار در صدور مجوز اولویت دارد

اهلیت سرمایه‌گذار در صدور مجوز اولویت دارد

مرتضی علیخانی، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قزوین گفت: اثبات اهلیت و داشتن تخصص و توان مالی سرمایه‌گذاران برای صدور مجوز و اجرای طرح‌ها در اولویت قرار دارد.او افزود: بسیاری از طرح‌ها پس از دریافت استعلام و صدور مجوز به دلایل متعدد از اجرا باز می‌ماند و سرمایه‌های انجام شده دچار چالش می‌شود.علیخانی بیان کرد: برخی از متقاضیان طرح‌های سرمایه‌گذاری دنبال ارزش افزوده زمین هستند و معمولاً پس از مدتی آن را به دیگران واگذار می‌کنند و یا با تأمین نشدن منابع مالی از انجام کامل آن ناتوان می‌شوند که برای استان نیز مشکل‌ساز می‌شود./ مهر


يكشنبه 22 ارديبهشت 1398
09:39:14