استعفا در سکوت

استعفا در سکوت

مدیرکل سیاسی استانداری قزوین در سکوت کامل خبری، استعفا داد. او که یکی از فعالان سیاسی اصلاح طلب قزوین است، دلیل استعفای خود را به خبرگزاری صبح قزوین، پایان ماموریتش اعلام کرده‌است.


فضلی که دانش یار دانشگاه بین المللی امام خمینی است، با استعفا به دانشگاه باز می‌گردد. البته او گفته‌است: «چون در آینده احتمال دارد تغییراتی در استان اتفاق بیفتد؛ بنابراین دیگر نمی‌خواستم در این سمت باشم.» اشاره او به گمانه‌زنی‌ها در مورد رفتن استاندار به دلیل بازنشستگی است. اما با همه این‌ها گفته می‌شود که یکی از دلایل استعفای مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری، احتمال کاندیداتوری او برای مجلس است. با همه این‌ها اکنون علاوه بر پست مدیرکل سیاسی که خالی است، چند ماهی است که به دلایل نامعلوم قزوین معاون سیاسی ندارد.

يكشنبه 22 ارديبهشت 1398
07:53:35