ایران در جنگ تمام عیار است

ایران در جنگ تمام عیار است

استاندار قزوین گفت: دولت فعلی آمریکا بر این باور است که هزینه حضور آمریکا در هر منطقه برعهده همان منطقه است و همین امر در تشدید جنگ اقتصادی منطقه اثر گذاشته است.عبدالمحمد زاهدی ادامه داد: ایران در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار گرفته‌است؛ بنابراین حفظ اشتغال در این شرایط از اهمیت بسیاری برخورداراست.
 او، در خصوص راه‌های پیروزی در جنگ اقتصادی خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال و افزایش قدرت خرید مردم مهمتر از کاهش تورم است که باید مورد توجه دستگاه‌ها  قرار گیرد.
به گفته نماینده عالی دولت در قزوین، اگر در جامعه تورم صفر هم باشد، مردم باید اشتغال داشته باشند و بدون شغل رقم تورم اهمیتی ندارد./ ایرنا


سه شنبه 20 فروردين 1398
14:11:45