تردید مردم

تردید مردم

اگر تا دیروز فقط مشکل زیرساخت‌ها به عنوان مشکل اصلی صنعت گردشگری قزوین شناخته می‌شد؛ اما اکنون باید عامل دیگری را آن هم از زبان معاون عمرانی استاندار به آن افزود و آن ناباوری مردم قزوین به  این است که این استان را مقصد گردشگری نمی‌دانند؛ حتی اگر قزوین به عنوان 10شهر نخست مقصد گردشگری شناخته شود.آنگونه که فارس منتشر کرده، علی فرخزاد، معاون عمرانی استاندار قزوین، به تازگی گفته‌است: براساس ارزیابی در یک برنامه تلویزیونی ۷۰درصد مردم استان، قزوین را مقصد گردشگری نمی‌دانند؛ بنابراین باید تلاش کنیم این اعتقاد در جامعه ایجاد شود که حداقل خود هم استانی‌ها به تبدیل شدن قزوین به عنوان مقصد گردشگری اعتقاد داشته‌باشند.


سه شنبه 20 فروردين 1398
13:53:35