بازآفرینی خاطره گاه قزوینی ها

سبزه میدان محور گردشگری می شود؛
بازآفرینی خاطره گاه قزوینی ها

سبزه میدان برای قزوینی  ها، بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی  شان است و تنها در یک قالب فیزیکی خلاصه نمی  شود. میدان آزادی یا سبزه میدان علاوه بر آن که گره  گاه بافت تاریخی است و مهم ترین بناهای تاریخی شهر را به هم مرتبط می  کند، تداعی کننده خاطرات مهم و سرنوشت سازی است که از دیروز تا امروز قزوین را ساخته اند.


به همین دلیل همواره این منطقه برای مدیران و مسئولان شهری و حوزه میراث فرهنگی پر اهمیت بوده و بر همین اساس هم شنیده  ها از طرح بازآفرینی این میدان اصلی شهر حکایت دارد.
علی صفری؛ شهردار قزوین، با اعلام این موضوع گفت: «پروژه بازآفرینی سبزه میدان، همراه با چند خیابان، با محورریت تبدیل شدن به مجموعه گردشگری درحال اجراست.»
او در توضیح این خبر اضافه می  کند: «برای ساماندهی و بازآفرینی بافت سبزه میدان به عنوان مرکز و هسته اصلی شهر قزوین که محل خاطرات مردم قزوین بوده، برنامه ریزی و مطالعاتی  صورت گرفته است.»
صفری با توضیح روند اجرای این طرح، ادامه می  دهد: «مهندس قاجارلو به عنوان یکی از مشاورانی که با شهرداری و میراث فرهنگی همکاری داشته و اصالتاً قزوینی است به عنوان مشاور بازآفرینی سبزه میدان انتخاب شد و پس از مطالعات و بحث  ها عملیات آغاز شد.»
شهردار قزوین به جزییات اجرای این طرح اشاره می  کند: «بازآفرینی ضلع شمالی سبزه میدان انجام و ضلع جنوبی، شرقی، غربی و داخل سبزه میدان نیز اجرا می  شود، تا به عنوان محلی برای تعامل و گفتگوی شهروندان و  به میدان اصلی شهر تبدیل شود.»
صفری با بیان این که عملیات اجرایی در ضلع جنوبی سبزه میدان تا پایان سال به اتمام می  رسد، توضیح می  دهد: « این پروژه محدود به سبزه میدان نیست و علاوه بر سبزه میدان در خیابان نادری و خیابان عبیدزاکان هم دیواره سازی و جداره سازی انجام می  شود.»
به گفته شهردار قزوین، این پروژه محور و مجموعه گردشگری است و رسیدگی به هر یک از بخش  ها در طی چند سال در برنامه  های شهرداری قرار دارد.
صفری به این نکته هم اشاره می  کند: «عملیات ضلع جنوبی سبزه میدان تا پایان سال به اتمام می  رسد و مردم می  توانند از آن بهره ببرند، بعد از ضلع جنوب، پروژه داخل سبزه میدان آغاز می  شود، که با بهبود شرایط آب و هوا در فصل بعدی کارها سریع تر پیش خواهد رفت. سعی بر این است که پس از بازآفرینی محدودیت  هایی برای خودروها اعمال شود و پیاده محوری مدنظر قرار بگیرد، از این رو برای عبور و مرور خوردو و خودروهای شخصی در هسته مرکزی شهر محدودیت  هایی در نظرگرفته می  شود.»


دوشنبه 1 بهمن 1397
09:00:17