مصرف کالای داخلی، بهترین راه مبارزه با قاچاق

مصرف کالای داخلی، بهترین راه مبارزه با قاچاق

استاندار قزوین گفت: «مصرف کالای داخلی و تبدیل شدن آن به یک فرهنگ عمومی، بهترین راه برای مبارزه با قاچاق به شمار می رود.»


عبدالمحمد زاهدی افزود: «بین تولید کالای داخلی و قاچاق یک رابطه منظم وجود دارد و در صورتی که قیمت تمام شده محصولات داخلی افزایش یابد، منجر به افزایش قاچاق کالا خواهد شد.»
وی با اشاره به عوامل فرهنگی موثر بر قاچاق کالا، اضافه کرد: «6 دهه است که برای ما خانواده های ایرانی، داشتن کالای خارجی یک پرستیژ اجتماعی است، و باورمندی برای استفاده از کالای داخلی وجود ندارد، بنابراین باید این رویه را تغییر دهیم.» به گفته استاندار قزوین؛ نمی شود از مردم این موضوع را خواست ولی مدیران آن را رعایت نکنند.


چهارشنبه 5 دي 1397
11:36:33