تکیه بانوی آرام بر مسند مدیرکلی

تکیه بانوی آرام بر مسند مدیرکلی

در موج تغییرات اخیر در استانداری قزوین و با انتخاب فاطمه مرادیان، به عنوان مدیرکل دفتر بازرسی استانداری، صدیقی ربیعی به عنوان جایگزین وی بر کرسی مدیرکلی دفتر بانوان استانداری تکیه زد.


ربیعی که پیش از این سابقه فعالیت به عنوان بخشدار بخش مرکزی البرز را در کارنامه داشته، اکنون به عنوان مدیرکل بانوان فعالیت می کند و به نظر می رسد آرامش او می‌تواند مسیر فعالیت را برای طیف های مختلف هموار کند.
این مدیر جوان در رابطه با رویکرد خود در مسئولیت جدید گفته است : «دفتر امور بانوان به لحاظ تصمیم سازی و سیاست گذاری بسیار نقش مهمی ایفا می‌کند، لذا تلاش و پویایی این دفتر بسیار مهم است تا بتواند در رشد و توسعه جامعه زنان عملکرد مطلوب داشته باشد.
درب دفتر امور بانوان به روی همه بانوان با هر نگرش و سلیقه‌ای باز است، از ایده‌ها و طرح‌های همه استقبال می‌کنیم و از همکاری و پیشنهادها و انتقادات استقبال می‌کنیم.» صدیقه ربیعی در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدا شد اما در نهایت به نفع سیده حمیده زرآبادی و فهرست امید، کناره گیری کرد.


چهارشنبه 5 دي 1397
11:29:24