هیات‌ها را دریابید

هیات‌ها را دریابید

یکم-هیات‌های ورزشی به عنوان تشکل‌های تخصصی در رونق ورزش استان نقش محوری دارند؛ با این وجود دولت تمام بارها را بر دوش هیات،انداخته است و فعالان هیات و کادر اجرایی هیچ گونه درآمدی برای انجام امور ندارند، از این روفقط عشق به ورزش عامل حضور آن‌ها در هیات‌های ورزشی است.این درحالی است که روسای هیات‌های ورزشی بیشتر از زمان و امکانات شخصی برای پیشبرد امور هیات استفاده می‌کنند. با این شرایط  اکنون وظیفه دولت در مواجه با این تواضع و فروتنی برای پیگیری حقوق عموم به خصوص ورزشکاران چیست؟ آیا نباید در تامین هزینه‌های حداقلی هیات‌ها به آن‌ها یاری رساند؟ توصیه‌ها،عتاب‌ها و خطاب‌ها و... در جلسات برای جایی که باید از زمان و انرژی مایه گذاشت، چندان منصفانه نیست. همه کارشناسان قبول دارند که برای تحول در یک رشته ورزشی باید ارکان هیات و در راس آن،رئیس، فردی توانمند و دارای قدرت اجرایی بالا حضور داشته‌باشد. آیا برای تقویت بستر فعالیت مدیران توانمند زمینه‌ها مهیا شده‌است؟
دوم-این روزها بحث استفاده از مدیران جوان و بازنشستگی روسای قدیمی که شامل قانون بازنشستگی می‌شوند، دوباره مطرح شده‌است.براین اساس، در استان قزوین بیش از 15 هیات ورزشی شامل این قانون می‌شوند و به‌زودی باید شاهد تغییرات در راس این هیات‌ها بود. این تغییرات اگر با تفکر و برنامه‌ریزی نباشد، باعث تضعیف هیات‌های ورزشی و به طور کلی ورزش قهرمانی و همگانی استان می‌شود. در واقع فردی که سال‌ها مسئولیت هیات را برعهده دارد، تغییر یکباره‌اش می‌تواند تاثیر منفی در رشته ورزشی متبوع بگذارد.
متاسفانه مانند اکثر حوزه‌ها، ورزش قزوین هم در پرورش مدیران جوان چندان موفق نبوده و اگر جوانی هم خواسته خود را ثابت کند با کوچکترین اشتباهی دچار حاشیه شده‌است؛ اما جای بسیار امیدواری دارد، متولیان ورزش قزوین که خود از مدیران نسبتا جوان و با تجربه هستند، بتوانند با راهکار مدیریتی، زمینه حضور جوانان علاقه‌مند و اصلح را در راس هیات‌های ورزشی فراهم کنند.ضمن اینکه باید از تجربیات و دستاوردهای موسفیدان ورزش قزوین و روسای موفق و قدیمی هم بهره برد که سال‌ها عمر خود را برای ورزش گذاشته‌اند.
سوم – هر زمان که بحث تغییرات در راس هیات‌های ورزشی مطرح می‌شود، حضور چهره‌های سیاسی برای مقاصد شخصی و جریانی در ذهن متبادر می‌شود؛ البته این روزها تلاش شده که دست کم چنین آسیبی به ورزش قزوین وارد نشود. بنابراین باید امیدوار باشیم با ادامه این روند، با بلوغ بیشتر جریان‌های سیاسی، ورزش بیش از گذشته به علاقه‌مندان و عاشقان  سپرده شود و هیات‌های ورزشی به عنوان موتور متحرکه ورزش قزوین، بیشتر حمایت شوند تا شکوفایی ورزش قزوین را در ابعاد همگانی و قهرمانی شاهد باشیم.

امیر رجبی

چهارشنبه 5 دي 1397
11:24:12