نخبه پروری زیر سایه اعتماد

بومی ها مدیر می شوند؟
نخبه پروری زیر سایه اعتماد

قزوین با مدیریت غیر بومی، رفاقت چند ده ساله دارد. این استان کوچک همواره محل حضور و حتی رشد مدیرانی با قومیت های مختلف و میهمانانی از استان های دیگر بوده است. اگرچه گردش نخبگان و استفاده از توانمندی ها در مسیر پیشرفت این تبادل نیروهای غیربومی را توجیه می کند، اما در این میان جایگاه نخبه پروری و تربیت مدیران، کجاست؟


نیروهای توانمند چگونه می توانند فرصت بروز توانایی های خود را به دست آورند و سقف آسمان سیاسی قزوین تا کجا رشد نیروهای خود را برمی تابد. تجربه مهاجرت بسیاری از نیروهای بومی در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به استان های بزرگتر گویای آن است که قزوین با وجود آنکه به خوبی پذیرای نیروهای غیر بومی بوده، اما در رشد و استفاده از توانایی فرزندان خود چندان موفق نبوده است. این در حالی است که احزاب و نهادهای سیاسی به عنوان سازمان های متمرکزی که با قشر گسترده ای از نیروهای مستعد و علاقمند سر و کار دارند، می توانند بهترین بستر برای پرورش، ساماندهی و به کارگیری نیروهای بومی باشند تا دیگر انتخاب یک مدیر بومی، به علامت سوالی در ذهن سیاست گذاران تبدیل نشود.
بهره گیری از ظرفیت های بومی غنی استان
اما معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین با اعتقاد بر اینکه قزوین ظرفیت سیاسی بالایی دارد و کافی است برای پی بردن به این موضوع از گذشته تا به امروز نگاهی به شخصیت های مطرح سیاسی استان انداخت، در جمع احزاب اصولگرا و مستقل استان، گفته است: « ظرفیت نیروی انسانی استان قوی و غنی است که باید مورد توجه و استفاده قرار بگیرد.»
علیرضا آشناگر با اشاره به این که احزاب باید اصرار داشته باشند با دولت حرف بزنند و در رسانه مطالبه گری کنید تا مسئول پاسخگو شود؛ به نقش آفرینی و مشارکت احزاب در امور مختلف اشاره کرده است: « احزاب باید در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و آموزش حقوق شهروندی نقش آفرینی کنند.
آن ها باید با ارائه برنامه در رابطه با مسائل و مشکلات استان مشارکت جویی را در خود تقویت کنند و ما نیز از برنامه های آن ها در نظام مدیریتی استان استقبال خواهیم کرد.» او در رابطه با به کارگیری جوانان استان در پست های مدیریتی نیز گفته است: «ما معتقدیم اگر جوانان ورود پیدا کنند کارهای اجرایی با موفقیت پیش خواهد رفت.»
پیچیدگی های سیاسی؛ مانع انسجام احزاب
اما محمد حیدری؛ قائم مقام حزب کارگزاران سازندگی شعبه استان قزوین، در رابطه با سازوکار احزاب برای نخبه پروری و تربیت نیروهای مدیریتی، اظهار می کند: «علل و عوامل مختلفی سبب می شوند تا در استان ما به تبع کشور احزاب چندان پویا و فعال نباشند.»
او ادامه می دهد: «پیچیدگی های سیاسی در استان ها و شهرستان ها، نگاه کلی حاکمیت، ویژگی های افراد فعال در احزاب و نگاه امنیتی سبب شده تا فعالیت احزاب چندان گسترده و منسجم نباشد. این در حالی است که برای پرورش نیروهای نخبه و مدیران توانمند احزاب بهترین بستر هستند و محیط مناسب این نهادها و فعالیت در کمیته های تخصصی به افراد فرصت یادگیری انتخاب کردن و انتخاب شدن، لابی  کردن و رایزنی را می دهد.»
حیدری با اشاره به این که در احزاب زمینه آموزش دهی به افراد فراهم می شود، توضیح می دهد: « در بحث نخبه پروری تنها آموزش دادن و تقویت نیروها مطرح نیست بلکه باید پذیرش کافی از سوی مدیران برای به کارگیری این نیروها هم وجود داشته باشد. لازم است فضای ارائه توانمندی ها در اختیار این نیروها قرار بگیرد تا بتوانند برنامه های خود را ارائه دهند.»
او در پاسخ به این سوال که سطح توانمندی احزاب و نهادهای سیاسی استان برای تربیت این نیروها، چگونه است هم می گوید: « به شرط پذیرا بودن مسئولان ما این توانایی را داریم که نیروهای توانمند را با مسئولان و دستگاه ها مرتبط کنیم. اما مسئله این است که باید به این افراد فرصت داده شود تا به تدریج پله های ترقی را طی کنند و با عبور از سلسله مراتب به جایگاه های بهتر برسند.»
اعتماد به مدیران جوان بومی کلید بخورد
حیدری با انتقاد از برخی چندصدایی ها برای به کارگیری نخبگان در حوزه های مدیریتی، بیان می کند: «در حال حاضر وزیر کار با اعتماد به رئیس ستاد جوانان آقای روحانی این اعتماد را کلید زده اند و امیدواریم در استان هم این اعتماد به نیروهای بومی شکل بگیرد. کما اینکه در دوران جنگ این اعتماد به فرماندهان جوان بعضاً 15 یا 20 ساله شکل گرفته بود. قطعاً مدیریت یک نهاد شهری از مدیریت جنگ سخت تر نیست!»
حیدری در مورد ساز و کاری که می تواند احزاب را به نخبه پروری و به کارگیری نیروهای نخبه برساند، بیان می کند: « صندوق رای ابزار احزاب برای استفاده از نیروهای نخبه است و از این طریق می توان نیروهای نخبه حزب را با رأی اکثریت به نهادهای تصمیم گیر هدایت کرد تا از این رهگذر بتوان در فرآیند به کارگیری نیروهای نخبه و مدیران بومی اثرگذاشت.»
مدیریت بومی در استان؛ بیش از هرچیز به شکل گیری اعتماد کلان نیاز دارد. در شرایطی که برهه های حساس سیاسی گویای بلوغ سیاسی جوانان استان و توانمندی نیروهای بومی است، بهره گیری از این ظرفیت تنها با فرصت دادن محقق می شود و این فرصت ها زمانی به ثمر می نشینند که رقابت های ناسالم و تخریب و چندصدایی، جای خود را به همدلی و اتحاد برای به کارگیری نخبگان دهد تا فرآیند انتخاب یک مدیر، فرماندار یا بخشدار ماهها به درازا نکشد و این زمان طلایی، صرف تحقق برنامه ها و ایده های خلاقانه و اثر بخش شود. 

سایه مختاری

شنبه 17 آذر 1397
08:32:46