توزیع متوازن خدمات پزشکی در شهر

توزیع متوازن خدمات پزشکی در شهر

مهدی عبدالرزاقی نائب رئیس شورای شهر با اشاره به امکان تشکیل کارگروهی از سوی شهرداری در جهت رفع مشکلات دانشگاه علوم پزشکی، اظهار کرد: « موضوع سلامت شهروندان برای شورای پنجم حائز اهمیت است، از این رو می‌توان در مجموعه مدیریت شهری با تشکیل یک کارگروه برای مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، گام های موثر برداشت.»وی افزود: «مجموعه شورای شهر از این‌که بتواند برای دانشگاه علوم پزشکی اقدام موثری انجام دهد، استقبال می‌کند. زیرا شهروندان در این حوزه خدماتی دریافت می‌کنند که بهبود این خدمات از دغدغه های مهم اعضای شورا است.»
عبدالرزاقی با بیان این‌که بیشتر پزشکان شهر در مناطق مرکزی متمرکز شده اند، تأکید کرد: « خدمات پزشکی باید به صورت متوازن در شهر توزیع شود.»


پنجشنبه 19 مهر 1397
10:09:14