خداحافظی دادستان خبرساز با قزوین

خداحافظی دادستان خبرساز با قزوین

رئیس قوه قضاییه طی حکمی، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین را به سمت رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس‌کل دادگستری استان زنجان منصوب کرد.


پس از آنکه ماه ها زمزمه تغییر در دستگاه قضایی استان به گوش می رسید، بلاخره دادستان قزوین با این استان خداحافظی کرد تا در ادامه فعالیت خود، در استان زنجان انجام وظیفه کند. حجت الاسلام صادقی نیارکی سال ها دادستان قزوین بود و مواضع وی در برخورد با برخی از مسائل از قبیل  استعمال و عرضه قلیان در سفره خانه ها، مجازات دختران و پسران حاضر در یک مهمانی با حکم شلاق و ممنوعیت تبلیغات و انجام اپیلاسیون بازتاب رسانه ای گسترده ای داشت و از سوی رسانه های داخلی و خارجی مورد تحلیل قرار می گرفت.
این موارد در حالی است که دادستان در موضوع زمین خواری در قزوین نیز ورودی جدی داشت، هر چند این مواضع هم نتوانست پرونده زمین خواری را در قزوین ببندد چرا که شنیده ها از ارتباطات گسترده زمین خواران با صاحبان قدرت خبرمی دهد.
به هر روی اکنون پرونده های دادگستری زنجان پیش روی صادقی نیارکی قرار می گیرد و باید دید بعد از نیارکی چه کسی سکان دادستانی قزوین را به دست می گیرد.


پنجشنبه 19 مهر 1397
10:00:11