تخریب دولت به ضرر نظام است

تخریب دولت به ضرر نظام است

به گفته استاندار قزوین؛ تلاش هایی که برای ناکارآمد نشان دادن دولت، توسط برخی جریان های سیاسی صورت می گیرد، اشتباهی استراتژیک است و به ضرر نظام تمام می شود.عبدالمحمد زاهدی، در این باره توضیح می دهد: «همه جریان ها و احزاب متعلق به نظام هستند، و اگر مشکلی برای نظام پیش آید، دیگر اصلاح طلب و اصولگرایی باقی نخواهد ماند.» وی با اشاره به این که عده ای در داخل کشور به دنبال اثبات ناکارآمدی دولت هستند، بیان می کند: « این رفتار جای تعجب دارد، چرا که تابلوی کارآمدی یک حکومت دولت آن است و اگر تلاش برای ناکارآمد نشان دادن دولت صورت بگیرد، بدون شک به ضرر حکومت خواهد بود.»


دوشنبه 19 شهريور 1397
08:29:52