گلایه های پژوهشگر برجسته قزوینی

گلایه های پژوهشگر برجسته قزوینی

سید محمد بهشتی؛ پژوهشگر ممتاز قزوینی که برای شرکت در نشست قزوین؛ بیم و امیدهای یک شهر کهن، به قزوین آمده بود از نبود قزوینی ها در قزوین، گله کرده است.


وی در این باره توضیح داده است :« قزوین امروز دچار خلاء قزوینی شده است تا جایی که دیگر خیلی از ارزش‌ها در شهر به چشم نمی خورد و به نظر می رسد در جهت منافع کوتاه مدت از آنها صرف نظر شده است.»
بهشتی با اشاره به اینکه حضور خانواده های اصیل استان های دیگر در قزوین، گویای جذابیت این شهر برای مهاجران بوده، گفته است:« یکی از مهمترین مشکلات قزوین، این است که قزوینی ها انگار یادشان رفته کجا زندگی می‌کنند.»
وی همچنین به این نکته اشاره کرده که در حال حاضر در شهر قزوین معمای ناشناخته ای نداریم و حداقل کاری که می توان کرد؛ این است که خراب کاری نکنیم و یادمان باشد که قزوین، منزلگاه استقرارهای متوالی تمدن بوده است. این پژوهشگر اهل قزوین، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و عضویت در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و ریاست کمیته ملی ایکوم ایران، از جمله سوابق کاری اوست.


دوشنبه 19 شهريور 1397
08:21:57