داوودی؛ معتمد دو جناح پارلمان محلی

داوودی؛ معتمد دو جناح پارلمان محلی

حکمت الله داوودی، در دومین سال فعالیت شورای پنجم، باز هم توانست با رأی همه اعضا، کرسی ریاست شورای شهر قزوین را به دست آورد.


او که سابقه حضور در پارلمان محلی را از دوره قبل دارد، به دلیل میانه رویی و پرهیز از افراط، توانسته است اعتماد دو جناح شورا را به دست آورد و ضمن آن که خود را متعلق به فهرست امید می داند، مورد وثوق و اعتماد 3 عضو دیگر شورا هم هست. این در حالی است، که 2 نفر از این اعضاء، از اصولگرایان تندرو به شمار می روند، اما با این وجود به داوودی اعتماد کرده اند و در انتخاب او به عنوان ریاست شورا، نگاه سیاسی را کنار گذاشته اند.
حکمت الله داوودی؛ که پیش از ریاست شورای پنجم، سابقه هدایت کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای چهارم را هم داشته، نشان داده بیش از نگاه سیاسی، به موضوعات شهری، رویکردی فنی دارد. داوودی، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی است و تجربیاتی از جمله ریاست پلیس راهنمایی رانندگی استان ، معاونت حمل و نقل و عملیات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، کارشناس رسمی دادگستری و عضویت در شورای هماهنگی ترافیک استان را در کارنامه کاری خود دارد.


دوشنبه 19 شهريور 1397
08:03:55